AVIANCA CARGO

From / ToCommodity Type
BOGMEXGeneral Cargo
BOGUIOGeneral Cargo
BOGGYEGeneral Cargo
BOGVVIGeneral Cargo
BOGLPBGeneral Cargo
BOGSCLGeneral Cargo
BOGEZEGeneral Cargo
BOGSALGeneral Cargo
BOGMVDGeneral Cargo
BOGASUGeneral Cargo
BOGSDQGeneral Cargo
BOGMIAGeneral Cargo
GRUBOGGeneral Cargo
GRUSCLGeneral Cargo
GRUUIOGeneral Cargo
LHRBOGGeneral Cargo
LHRMEXGeneral Cargo
MADBOGGeneral Cargo
MADMEXGeneral Cargo
MADSALGeneral Cargo
MADSCLGeneral Cargo
MADEZEGeneral Cargo
MADUIOGeneral Cargo
MADVVIGeneral Cargo
MADLPBGeneral Cargo
SCLJFKGeneral Cargo
SCLMIAGeneral Cargo
SCLEZEGeneral Cargo
SCLGRUGeneral Cargo
SCLMEXGeneral Cargo
SCLLHRGeneral Cargo
SCLMADGeneral Cargo
VCPBOGGeneral Cargo

Türkiye çıkışlı Avianca Havayollarına bağlantılar THY ile olan interline anlaşmalar ile sağlanmaktadır.
Parkurlar vice versa şekilnde kullanılabilmektedir.

Haberler